ECO LTM d.o.o. Banja Luka

Braće Mažar i majke Marije 62
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

+38751213550
+38766690318
info@ecoltm.com

MBS: 57-01-0085-16
MB: 11141277
JIB: 4404003200009
PIB: 404003200009

ŽIRO RAČUN: MF BANKA 72 106 0000 75 15 57

Kontaktirajte nas