ECO LTM Ltd. Banja Luka

Braće Mažar i majke Marije 62
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

+38751213550
+38766690318
info@ecoltm.com

CRN: 57-01-0085-16
RN: 11141277
UIN: 4404003200009
TIN: 404003200009

BANK ACCOUNT: MF BANKA 72 106 0000 75 15 57

Contact Us